Analizy i raporty:

Oferta » Analizy i raporty:

Celem naszych analiz jest wsparcie klientów w osiągnięciu poprawy parametrów jakościowych sieci, jej wydajności i wskaźników KPI dotyczących usług w taki sposób by minimalizować ewentualne nakłady w rozbudowę sieci. Typowe raporty zawierają m.in.

 

• KPI dotyczące usług głosowych

• KPI dotyczące usług transmisji danych

• Ocenę głównych problemów mających wpływ na dostępność usług

• Ocenę czynników wpływających na jakość usług postrzeganą przez użytkowników

• Ocenę przepustowości poszczególnych elementów sieci: radiowej, transmisyjnej i rdzeniowej

• Rekomendacje dla działu technicznego i marketingu